in

Huisarts zegt dat meneer Van Tol (85) is overleden door corona, maar familie weerspreekt dat: ‘Hij had hartkwalen’

Op zondag 14 februari om 23.00 uur overlijdt pa Van Tol in zijn huis in Alphen. De dienstdoende huisarts geeft als officiële doodsoorzaak op dat de 85-jarige Alphenaar is overleden aan Covid-19. De familie Van Tol komt met een geheel andere verklaring.

Zoon Marcel: ,,Mijn vader stierf thuis aan een hartstilstand. Hij hád helemaal geen corona.’’ De zoon heeft aangifte gedaan tegen de huisarts en stapt nu naar het Medisch Tuchtcollege.

,,Mijn 85-jarige vader was al twintig jaar hartpatiënt. Hij is overleden aan hartfalen, hij had geen corona. Toch stelt de dienstdoende huisarts in Alphen vast dat hij is overleden aan Covid-19.’’

Voor Marcel van Tol (56) en zijn familie is het onaanvaardbaar dat de huisarts, Robert-Jan van Rijn van Bospark Huisartsen – Praktijk van Rijn, afgelopen maand Covid-19 noteert als doodsoorzaak en daarbij vermeldt dat zijn vader daar vier dagen ziek van is geweest.

,,Hij voelde zich prima, zo weten wij allemaal. Ik had hem kort daarvoor nog aan de telefoon en hij vertelde zelf ook dat hij zich goed voelde”, zegt zoon Marcel van Tol, werkzaam als financieel analist en juridisch adviseur. Zijn vader was beheerder van het watergemaal ‘De Kromme Aar’.

”Ik heb de arts meermalen verzocht zijn verklaring te wijzigen, maar daar geeft hij geen gehoor aan”
– Marcel van Tol

Van Tol stapt naar het Medisch Tuchtcollege. Eerder deed hij al aangifte wegens valsheid in geschrifte.

Politie en Openbaar Ministerie zijn met een onderzoek gestart. ,,Ik heb de arts meermalen verzocht zijn verklaring te wijzigen, maar daar geeft hij geen gehoor aan.’’

Lastercampagne
Huisarts Van Rijn heeft op zijn beurt aangifte gedaan tegen Van Tol wegens smaad, laster en belediging.

De huisarts heeft de kwestie op de Facebookpagina van de praktijk gezet: ‘Beste patiënten, door een corona-ontkennend gezin is er een lastercampagne tegen mij gestart op internet en sociale media.

Heel bitter, maar ik zie een procedure wegens smaad, laster en aantasting van mijn goede naam als dokter met vertrouwen tegemoet.’

Van Tol heeft de zaak zelf in de openbaarheid gebracht op CommonSenseTV, waaraan hij verbonden is als columnist.

Dit kanaal werd in september 2019 opgericht door mensen die zeggen dat de media het volk misleiden en klaarstomen voor een toekomst die is uitgestippeld door globalisten. Zowel de aangifte als de doodsoorzaakverklaring heeft Van Tol op internet gezet.

Lees ook  Politie achtervolgt eigen auto nadat verwarde man ermee vandoor gaat

Het is natuurlijk de vraag waar Marcel van Tol zich zo druk over maakt? Van Tol: ,,Nee, ik krijg mijn vader er niet mee terug.

Maar ik lees dit soort verhalen vaker in binnen en buitenland. Het is voor mij een principezaak, zo’n formulier moet juist zijn.

Op basis van, onder andere, deze informatie voeren de overheden vergaande maatregelen in die heel veel mensen en bedrijven raken.

Als deze informatie vervalst of anderszins niet juist is, worden deze maatregelen op verkeerde gronden genomen.”

Verstikkingsdood
,,Natuurlijk bestaat corona. Alleen wordt het risico op overlijden veel groter voorgesteld dan het in feite is.

En dat geldt ook voor het aantal doden dat aan corona zou zijn overleden. Mijn broer was trouwens woest toen hij de beschuldiging ‘corona-ontkennend gezin’ las.

Hij overwoog een klacht in te dienen wegens smaad. Zelf heb ik vorig jaar van heel dichtbij meegemaakt hoe ernstig het met je gesteld kan zijn als Covid-19 je goed te pakken heeft.

Een goede vriend van mij liep het op en heeft vijf dagen in het ziekenhuis liggen creperen en is uiteindelijk een gruwelijke verstikkingsdood gestorven.’’

Waarmee Van Tol wil beklemtonen dat hij geen ‘corona-ontkenner’ is.

Op 14 februari overleed zijn vader, thuis in Alphen om 23.00 uur. ,,Mijn ouders stonden op het punt te gaan slapen.

Zoals gewoonlijk controleerde mijn vader de voordeur nog even. Omdat het nogal lang duurde, ging mijn moeder kijken.

Toen vond ze hem liggend in de gang. Hij reageerde nergens meer op. Ze belde 112 en mijn zus en mijn broer.

Twee mensen van de buurtwacht arriveerden snel en gaven hem hartmassage. Kort daarna kwamen vier ambulancebroeders met een defibrillator.

Zij zijn twintig minuten bezig geweest met reanimeren. Helaas vruchteloos. Ze deelden mijn moeder, broer en zus mee dat mijn vader was overleden en dat een wachtarts gebeld moest worden om officieel het overlijden vast te stellen.’’

Ambulancebroeders
,,Die arts kwam om ongeveer 23.40 uur en wisselde een paar woorden met een van de ambulancebroeders.

Toen pakte hij zijn stethoscoop, stelde vast dat er geen hartslag meer was en vulde de formulieren in, zonder mijn moeder of mijn zus en broer een vraag te stellen.

Lees ook  De Jonge waarschuwt in Kamer: volgende week mogelijk al nieuwe maatregelen

Hij had mijn vader nooit ontmoet, hij beschikte niet over zijn medische gegevens, maar schrijft doodleuk op dat mijn vader, die al twintig jaar hartpatiënt is, aan Covid-19 is overleden.

En dat hij al vier dagen aan corona had geleden. Nou, mijn vader heeft voor zover wij weten geen PCR-test laten afnemen en de arts heeft dat ook niet gedaan. Ook vult de arts in dat sectie niet nodig is zonder overleg met de familie.’’

”Hij heeft naar eer en geweten gehandeld en nu wordt hij geconfron­teerd met allerlei bedreigin­gen op internet”
– Advocaat Ali Oass

Hij laat in het midden wie van de familie de voor het CBS bestemde envelop heeft geopend met de doodsoorzaakverklaring.

Op de vraag hoe huisarts Robert-Jan van Rijn weet dat pa Van Tol is overleden aan Covid-19, antwoordt Van Rijn dat hij zich beroept op zijn beroepsgeheim.

,,Hij heeft naar eer en geweten gehandeld en nu wordt hij geconfronteerd met allerlei bedreigingen op internet’’, zegt zijn advocaat Ali Oass.

Tegen Alphens.nl zei Van Rijn eerder: ,,Dat dit rondgaat op sociale media beschadigt mijn reputatie als huisarts behoorlijk.

Als huisarts is integriteit en vertrouwen erg kostbaar. We hebben de afgelopen jaren veel nieuwe patiënten mogen ontvangen in onze praktijk, maar nu is er veel onrust.

Gelukkig zijn er veel patiënten die mij steunen. Daarbij, wat zou mijn motief zijn om een verkeerde doodsoorzaak op te geven?”

Doodsoorzaakverklaring
Woordvoerder S. Genet van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg zegt dat dit soort klachten tot nu toe slechts een enkele keer voorkomt. ,,Vaak is er een na-ijleffect. Er zullen er ongetwijfeld meer komen.’’

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) zegt geen cijfers te hebben over soortgelijke gevallen.

Bij overlijden van een persoon moet de arts een overlijdensverklaring en een doodsoorzaakverklaring invullen en deze opsturen naar de gemeente waar het overlijden plaatsvond.

De doodsoorzaakverklaring gaat naar het Centraal Bureau voor Statistiek. Die gegevens kunnen worden gebruikt voor onderzoek en voor het maken van beleid.

Bij het begin van de coronacrisis heeft het CBS aan artsen advies gegeven hoe de verklaring in te vullen.

Kabinet komt met stappenplan: in augustus ‘terug naar normaal’

Morgen mogelijk vijf centimeter sneeuw in Nederland!